folio 50vView Image...

50v1 s.xii2

(1) Expleto t(r)iennii exilio rediens Gwill(elmu)s ep(is)c(opus) anno ab i(n)carnatio(n)e D(omi)ni moxcoiijo, po(n)tificat(us) sui xiijo, adue(n)t(us) monachor(um) xioiij id(us) Aug(us)ti feria v cu(m) Turgoto p(r)iore, q(u)i s(e)c(un)d(u)s po(st) eu(m) erat i(n) eccl(esi)a, cu(m) cet(er)is fr(atr)ibus p(r)imos in fu(n)dam(en)to eccl(esi)e lapides posuit. Na(m) paulo an(te), id e(st) iiij. k(a)l(endas) Aug(us)ti, f(e)r(ia) vi, fu(n)damentu(m) cep(er)ant fodere. Eo te(m)p(or)e memoratu(m) p(r)iore(m) Turgotu(m) an(te) toti(us) ep(iscop)at(us) pop(u)los p(ro)ducens, sicut et ante Alduinu(m) p(r)iore(m) ei(us) predecessore(m) fec(er)at, uices suas huic sic(ut) (et) illi etia(m) sup(er) illos ei iniunxit, ut scilic(et) p(er) archidiaconat(us) officiu(m) toti(us) (Christ)ianitatis cura(m) p(er) totu(m) ag(er)et ep(iscop)atu(m), ita statue(n)s ut q(u)icu(m)q(ue) illi successores fueri(n)t in p(r)ioratu, similit(er) succeda(n)t et in archidiaconatu. Q(uo)d non s(i)n(e) auctoritate u(e)l exemplo fecit. Legit(ur) eni(m) in Vita s(an)c(t)i Cuthb(er)ti q(uo)d beat(us) Boisil(us) cu(m) e(ss)et p(re)positus monast(er)ii de monast(er)io freq(u)ent(er) exire (et) pop(u)lo p(re)dicare co(n)sueuit. Cui defuncto discip(u)l(u)s ei(us) beat(us) scilic(et) Cuthb(er)tus successit i(n) p(re)positi (id e(st) p(r)ioris) officiu(m). Na(m) q(u)i n(un)c p(r)ior, a beato Benedicto p(re)positus monasterii appellat(ur). Et cet(er)a q(u)e ibi pleni(us) sc(r)ipta s(un)t. Quap(ro)p(ter) Will(elmu)s antistes ei(us)d(em) fundator eccl(esi)e ita i(n) p(er)petuu(m) constituisse dinoscit(ur), ut q(u)icu(m)q(ue) s(an)c(t)i Cuthb(er)ti i(n) ipsi(us) eccl(esi)a successores i(n) prioratu fueri(n)t, similit(er) etia(m) i(n) p(re)dicatio(n)is officiu(m) (et) i(n) su(m)mu(m) archidiaco-nat(us) minist(er)iu(m) cura(m) age(n)tes toti(us) (Christ)ianitatis p(er) ep(iscop)atu(m) Dunelme(n)sis eccl(esi)e eide(m) succedere(n)t.

50v2 s.xii2

(1) Eccl(esi)am s(an)c(t)e Marie et s(an)c(t)i Oswini in Tinemuthe Waltheofuus comes Northimbrie cu(m) Morekaro puero (et) consobrino suo diuino seruitio cu(m) monachis in Gyruum informa(n)do Alduino p(r)iori (et) monachis ibi co(n)u(er)santib(us) p(re)sente Walchero ep(iscop)o i(n) elemosina(m) dedit p(er)petua(m), ta(m) illis qu(am) o(mn)ib(us) eis succede(n)tib(us). Cui(us) donatione(m) Walcher(us) ep(is)c(opus) i(n) plena synodo pete(n)te (et) p(re)s(e)nte ipso comite Waltheswo cu(m) o(mn)i clero sui epi(scop)at(us) co(n)firmauit. Un(de) monachi s(an)c(t)i Oswini ossa ad se i(n) Gyruu(m) t(ra)nsfere(n)tes in ecclesia s(an)c(t)i Pauli secu(m) non paruo te(m)p(or)e h(ab)uer(un)t, q(u)e po(st)modu(m) ad p(r)iore(m) locu(m) retuler(un)t. Dei(n)de Will(elm)i ep(iscop)i te(m)p(or)e tra(n)slatis i(n) Dunelm(um) monachis pap(ale) auctoritate, comes Albri(us) Northa(n)hy(m)bror(um) hoc donum renouauit, ipsa(m)q(ue) eccl(esi)am cu(m) suo pr(es)b(ite)ro eccl(esi)e s(an)c(t)i Cuthb(er)ti p(er)petuo posside(n)da(m) adiecit. Que cu(m) iam p(er) xvcim annos uelud deserta s(i)n(e) tecto durasset: ea(m) monachi culmine i(m)posito renouaru(n)t et postea p(er) tres annos posseder(un)t. Ip(s)e etiam Gwill(elmu)s ep(is)c(opus) eccl(esi)am p(re)dicta(m) sua auctoritate monachis s(an)c(t)i Cuthb(er)ti i(n) p(er)petuu(m) co(n)firmauit (et) om(ne)s q(u)i ea(m) s(an)c(t)o Cuthb(er)to u(e)l monachis ei seruituris i(n) posteru(m) auferre(n)t in synodo p(er)petuo anathemate co(n)de(m)pnauit.