folio 78vView Image...

78v1 s.xv ex./ s.xvi in.

(1) D(o)np(nu)s Ioh(ann)es Morby p(r)ior de Gysburne (2) D(omi)n(u)s Tho(mas) Lawson (3) D(o)np(nu)s Rob(ertus) Wattson can(onici) (4) D(o)np(nu)s Rog(erus)

78v2 s.xv ex./ s.xvi in.

(1) Doct(or) Batma(n)son (et) (2) Ioh(ann)a vxor ei(us)

78v3 s.xv ex./ s.xvi in.

(1) Thomas Dixsone (2) Iacobus Blunt (3) Elisab(et) vxor eius (4) D(omi)n(u)s Thomas Benet presbit(er)

78v4 s.xv ex./ s.xvi in.

(1) Ricardus Downs (et) (2) vxor eius

78v5 s.xv ex./ s.xvi in.

(1) Georgius Corner